Thumb 2a3119fcff839f6ab28c87eaaf8b8e9f71cd0096
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Wouter Verbruggen

Ik collecteer omdat:

Maandag start de collecteweek. Helaas gaan we dit jaar met veel minder mensen de straat op, maar die opbrengsten kunnen we niet missen. Zeker nu door corona steeds meer mensen afhankelijk worden van ons buurtwerk.
Ik zou zeggen: Steun het Leger des Heils

Tikkie
44

donaties

€ 487

ingezameld