Thumb 6fc4986cf9925c8a5d883d254c840fd7b783e1c2
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Richard Leijendekkers

Ik collecteer omdat:

Sinds kort werk ik voor het Leger des Heils.
Ik ervaar nu pas echt wat een leed er binnen onze samenleving is. Om deze mensen goed te kunnen blijven helpen kunnen we we een steuntje in de rug gebruiken.

Tikkie
31

donaties

€ 210

ingezameld