Thumb 98341c0b44c785bc682e3060011fba0c665fc5b1
Qr
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Marilee Telussa

Ik collecteer omdat:

Ik graag een steentje bij wil bijdragen aan de mensen die het niet gemakkelijk hebben.
Zeker richting de feestdagen...laten wij hen niet vergeten!Al is het maar een kleine bijdrage...uw bijdrage is van harte welkom!
GBU ALL

Liefs Marilee

Tikkie
25

donaties

€ 199

ingezameld