Thumb 7f7332527501a7b3603023665200fcebc46a4613
Qr
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Machteld Koenraad

Ik collecteer omdat:

Ik vind dat mensen in Nederland die in nood zijn geholpen moeten worden. Onze maatschappij is hard en vraagt veel van mensen. Niet iedereen kan daarin altijd mee gaan. Het Leger des Heils helpt mensen vanuit een sterke cultuur en met het hart op de goed plek om zo veel mogelijk zelfstandig te leven. Dat spreekt me aan.
Ik ben een paar keer- op de ouderwetse manier- met de collectebus langs de deuren gegaan. Mensen willen graag geven maar bijna niemand heeft nog geld in huis. Veel handiger dus om digitaal te geven.
Wil je ook digitaal geven aan het Leger des Heils? Regel het hier!
Dank, Machteld

Tikkie
22

donaties

€ 265

ingezameld