Thumb 442191c35319c9e1819d70690144661f11c660f1
Qr
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Astrid de Haas

Ik collecteer omdat:

Het Leger des Heils een warm hart toedraag.
Zij helpen de kwetsbare mensen onder ons onvoorwaardelijk.
Tot welk ras of welke nationaliteit ze ook horen en welke overtuiging ze ook hebben, alle mensen zijn welkom bij het Leger des Heils.

Tikkie
2

donaties

€ 505

ingezameld