Thumb 415b8a7d2547c55472ddb59b0716c3d6b4261a20
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Robin Vreugdenhil

Ik collecteer omdat:

Het aantal daklozen groeit. Er is geld nodig om deze mensen te helpen. Laten we elkaar steunen en aan elkaar denken.

Tikkie
6

donaties

€ 29

ingezameld