Thumb 123837d8d513638db706a6cd07367d94bb0aa9e8
Qr
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Martin Brand

Ik collecteer omdat:

Sinds een half jaar werk ook ik bij dit bijzondere Leger. Ik ben erg onder de indruk van de enorme inzet van zoveel mannen en vrouwen die ik heb ontmoet. Elke dag weer zetten zij zich in - met veel liefde en soms tegen de klippen op - om een helper zijn voor mensen zonder helper. Helaas zijn daar steeds meer van... Daarom wil ik jou vragen of je mee wilt doen en iets wil bijdragen aan onze jaarlijkse landelijke collecte.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels en de soepbus.

Voor onze buurtgerichte activiteiten en verkondiging van het evangelie ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald uit donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 25 tot en met 30 november.

Jouw gift is daarbij keihard nodig, want samenleven doe je dus niet alleen.

Tikkie
72

donaties

€ 825

ingezameld