Thumb 1d237e061d3318d690644c8d53297d53e24c16d3
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Leger des Heils .

Ik collecteer omdat:

Een dak boven je hoofd, een voedzame maaltijd, fatsoenlijke kleding. Of een arm om je heen en hulp voor als je helemaal aan de grond zit. Wij geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Daarom helpen we kwetsbare mensen aan de rand van onze samenleving. En dat kunnen we niet alleen. Jouw hulp is hard nodig. Help mee, collecteer online voor het Leger des Heils!

Tikkie
113

donaties

€ 2.975

ingezameld