Thumb 5ae706355c5661496965fcf851c74395835f409a
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Ingrid van Roosmalen

Ik collecteer omdat:

ik hoop veel geld op te halen voor het Leger des Heils. Zij bieden een opvangplek (warme maaltijd, bed, postadres) aan mensen bij wie alles tegenzat en ze helpen iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, sexe, leeftijd of huidskleur.

Tikkie
46

donaties

€ 689

ingezameld