Thumb 9c63be8951c6e9aff25190da02971874c22600a2
Qr
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

G. Hoogland

Ik collecteer omdat:

Ik vind het Leger des Heils een mooie organisatie omdat ze basale hulp bieden aan mensen die volledig vastgelopen zijn.

Tikkie
6

donaties

€ 97

ingezameld