Thumb 423c795eca603076ffac3a84d2cde374d6a59db6
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Bert Mulder

Ik collecteer omdat:

Ik voel mij verbonden al langere tijd , en sta volledig achter het werk van het leger des heils.
En doe graag in de toekomst meer werk voor het leger.

Tikkie
6

donaties

€ 110

ingezameld